Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Workshops Projectgroepen Cursussen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Wildflower Ranch afsluit. Voordat je je opgeeft voor een workshop, projectgroep of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, projectgroep of workshop komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Wildflower Ranch.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen, projectgroepen en workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Wildflower Ranch behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving & betaling ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per workshop, projectgroep of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 8 en 10 deelnemers per workshop of cursus.
2.5 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer (bij cursus of workshop)
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Bij afmelding voor een workshop of cursus wordt er €5,- aan administratiekosten ingehouden.
3.3 Afmelding voor een workshop:
Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijg je het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop wordt ook geen geld teruggeboekt.

3.4 Afmelding voor projectgroepen:

Afmelden voor projectgroepen dient minstens 2 weken voor aanvang te gebeuren, hierbij wordt niets van de strippenkaart ingehouden. Bij afmelding vanaf 7 dagen voor aanvang zal er wel betaald worden met de strippenkaart. 

Er worden geen extra lessen ingepland om strippenkaarten vol te krijgen.

4. Annulering/verplaatsing door Wildflower Ranch
4.1 Wildflower Ranch is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop, projectgroep of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
4.2 Wildflower Ranch is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 Wildflower Ranch is gerechtigd bij ziekte van de docent de aangeboden workshop, projectgroep of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

5: Betaling
5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Wildflower Ranch.

6: Klachten 
6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met Wildflower Ranch op en ik zal mijn best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 Wildflower Ranch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
7.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Wildflower Ranch is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met bijvoorbeeld verf of inkt.

8: Geheimhouding
8.1 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9: Overig
9.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid door een deelnemer van een (gedeelte van) een workshop of cursus is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus- of workshopmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Wildflower Ranch toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
9.2 Wildflower Ranch behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.3 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.

9.4 Tijdens workshops, projectengroepen en cursussen is het mogelijk dat er voor Wildflower Ranch foto's gemaakt zullen worden voor promotionele doeleinden en gebruikt zullen worden op de Wildflower Ranch website, de social media kanalen en in de pers. U kunt dus gefotografeerd worden! Door de workshop, projectgroep of cursus te bezoeken gaat u hiermee akkoord en geeft u toestemming aan Wildflower Ranch.

Creatief vakwerk, handwerk met bliss

Adres

 

Koestraat 11

6125BD Obbicht

Nederland

 

Contact

 

rachel@wildflowerranch.nl

Tel: 06 28220058

 

Ranch Post

©2019-2020 Wildflower Ranch. 

  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Pinterest - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle